Zoology =АН Арм. ССР. ЗООЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Items where Author is "Editorial, Board"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 53.

Article

Editorial, Board (1987) Содержание. Зоологический сборник, № 21. pp. 183-188.

Editorial, Board (1987) Резюме. Зоологический сборник, № 21. pp. 189-198.

Editorial, Board (1987) Редакционная коллегия. Зоологический сборник, № 21.

Editorial, Board (1986) Резюме. Зоологический сборник, № 20. pp. 208-211.

Editorial, Board (1986) Содержание. Зоологический сборник, № 20. pp. 212-214.

Editorial, Board (1986) Редакционная коллегия. Зоологический сборник, № 20.

Editorial, Board (1983) Редакционная коллегия. Зоологический сборник, № 19.

Editorial, Board (1983) Содержание. Зоологический сборник, № 19. pp. 354-356.

Editorial, Board (1983) Резюме. Зоологический сборник, № 19. pp. 357-361.

Editorial, Board (1983) Редакционная коллегия. Зоологический сборник, № 19.

Editorial, Board (1982) Содержание. Зоологический сборник, № 18. pp. 158-161.

Editorial, Board (1982) Резюме. Зоологический сборник, № 18. pp. 162-166.

Editorial, Board (1982) Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 18.

Editorial, Board (1976) Содержание. Зоологический сборник, № 17.

Editorial, Board (1976) Резюме. Зоологический сборник, № 17.

Editorial, Board (1976) Редакционная коллегия. Зоологический сборник, № 17.

Editorial, Board (1975) Содержание. Зоологический сборник, № 16.

Editorial, Board (1975) Резюме. Зоологический сборник, № 16.

Editorial, Board (1975) Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 16.

Editorial, Board (1970) Содержание. Зоологический сборник, № 15.

Editorial, Board (1970) Редакционная коллегия. Зоологический сборник, № 15.

Editorial, Board (1970) Резюме. Зоологический сборник, № 15.

Editorial, Board (1966) Содержание. Зоологический сборник, № 14.

Editorial, Board (1966) Редакционная коллегия. Зоологический сборник, № 14.

Editorial, Board (1966) Опечатки. Зоологический сборник, № 14.

Editorial, Board (1964) Содержание. Зоологический сборник, № 13.

Editorial, Board (1964) Редакционная коллегия. Зоологический сборник, № 13.

Editorial, Board (1962) Содержание предыдущих выпусков. Зоологический сборник, № 12.

Editorial, Board (1962) Բովանդակություն. Зоологический сборник, № 12.

Editorial, Board (1962) Редакционная коллегия. Зоологический сборник, № 12.

Editorial, Board (1959) Содержание. Зоологический сборник, № 11.

Editorial, Board (1959) Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 11.

Editorial, Board (1959) Замеченные опечатки. Зоологический сборник, № 11.

Editorial, Board (1957) Содержание. Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 10.

Editorial, Board (1957) Замеченные опечатки. Зоологический сборник, № 10.

Editorial, Board (1956) Содержание. Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 9.

Editorial, Board (1956) Опечатки. Зоологический сборник, № 9.

Editorial, Board (1953) Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 8.

Editorial, Board (1953) Содержание. Зоологический сборник, № 8.

Editorial, Board (1953) Замеченные опечатки. Зоологический сборник, № 8.

Editorial, Board (1950) Содержание. Зоологический сборник, № 7.

Editorial, Board (1950) Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 7.

Editorial, Board (1949) Содержание. Зоологический сборник, № 6.

Editorial, Board (1949) Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 6.

Editorial, Board (1948) Содержание. Зоологический сборник, № 5.

Editorial , Board (1948) Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 5.

Editorial, Board (1946) Ответственный редактор. Содержание. Зоологический сборник, № 4.

Editorial, Board (1944) Содержание. Зоологический сборник, № 3. p. 213.

Editorial, Board (1944) Ответственный редактор. Зоологический сборник, № 3.

Editorial, Board (1940) «Զոոլոգիական ժողովածու»-ի ներկա պրակում տեղավորված աշխատությունների ռեզյումեները հայերեն լեզվով. Зоологический сборник, № 2. pp. 139-153.

Editorial, Board (1940) Ответственный редактор. Содержание. Зоологический сборник, № 2.

Editorial, Board (1939) Оглавление. Зоологический сборник, № 1.

Editorial, Board (1939) Ответственный редактор. Зоологический сборник, №1.

This list was generated on Fri Jan 15 20:56:43 2021 AMT.